Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1983 και ενώ κανείς από την ευρύτερη οικογένεια του δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ψάρεμα, ο ίδιος ορμώμενος από την καθημερινή του επαφή με τη θάλασσα, άρχισε να ψαρεύει με μια καρούλα με διπλάρι από την ηλικία των 8 ετών. Μετά από κάποια χρόνια αγόρασε με το χαρτζιλίκι του ένα καλάμι και ένα μηχανισμό για casting που διεύρυνε ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες του στο ψάρεμα.

Οι σπουδές του τον έστειλαν στην Αθήνα για αρκετά χρόνια, αλλά το μικρόβιο δεν έφυγε ποτέ. Όταν επέστρεψε ξανά στη Λέσβο το 2010, έπεσε στα χέρια του μια βάρκα και εκεί ανοίχτηκε ένας νέος κόσμος μπροστά του. Καθετή μόνος ή με παρέα και αργότερα lrf από βάρκα με μικρά jigs ή μολυβοκεφαλές. Σιγά σιγά άρχισε να ασχολείται εντατικότερα και με τις παράκτιες τεχνικές ψαρέματος είτε μόνος (κυρίως Shore Jigging), είτε με παρέα (Casting). Η ένδεια όμως του νησιού σε τόπους και αλιεύματα για Shore Jigging τον ώθησε σε ελαφρύτερα εργαλεία.

Έτσι, με την συνεχή και αυξανόμενη ενασχόληση του με τις τεχνικές του LRF και του Spinning, βρέθηκε με τον Γιώργο Τυρίκο και την ψαρευτική του παρέα και ταίριαξαν οι αντιλήψεις και η αγάπη τους για το ψάρεμα. Ο Δημήτρης βρήκε στις δημιουργίες της Nerd Fishing, αυτό που του έλειπε για να εξελίξει την τέχνη του ψαρέματος του.

Η ψαρευτική εμπειρία που έζησε δε στους Φούρνους το φθινόπωρο του 2022, μαζί με την ομάδα της Nerd Fishing, δηλώνει ότι αποτελεί την κορωνίδα της ψαρευτικής του πορείας.

Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1983 και ενώ κανείς από την ευρύτερη οικογένεια του δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ψάρεμα, ο ίδιος ορμώμενος από την καθημερινή του επαφή με τη θάλασσα, άρχισε να ψαρεύει με μια καρούλα με διπλάρι από την ηλικία των 8 ετών. Μετά από κάποια χρόνια αγόρασε με το χαρτζιλίκι του ένα καλάμι και ένα μηχανισμό για casting που διεύρυνε ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες του στο ψάρεμα.

Οι σπουδές του τον έστειλαν στην Αθήνα για αρκετά χρόνια, αλλά το μικρόβιο δεν έφυγε ποτέ. Όταν επέστρεψε ξανά στη Λέσβο το 2010, έπεσε στα χέρια του μια βάρκα και εκεί ανοίχτηκε ένας νέος κόσμος μπροστά του. Καθετή μόνος ή με παρέα και αργότερα lrf από βάρκα με μικρά jigs ή μολυβοκεφαλές. Σιγά σιγά άρχισε να ασχολείται εντατικότερα και με τις παράκτιες τεχνικές ψαρέματος είτε μόνος (κυρίως Shore Jigging), είτε με παρέα (Casting). Η ένδεια όμως του νησιού σε τόπους και αλιεύματα για Shore Jigging τον ώθησε σε ελαφρύτερα εργαλεία.

Έτσι, με την συνεχή και αυξανόμενη ενασχόληση του με τις τεχνικές του LRF και του Spinning, βρέθηκε με τον Γιώργο Τυρίκο και την ψαρευτική του παρέα και ταίριαξαν οι αντιλήψεις και η αγάπη τους για το ψάρεμα. Ο Δημήτρης βρήκε στις δημιουργίες της Nerd Fishing, αυτό που του έλειπε για να εξελίξει την τέχνη του ψαρέματος του.

Η ψαρευτική εμπειρία που έζησε δε στους Φούρνους το φθινόπωρο του 2022, μαζί με την ομάδα της Nerd Fishing, δηλώνει ότι αποτελεί την κορωνίδα της ψαρευτικής του πορείας.