Ο Αντώνης Μεσημέρης, αδελφικός φίλος του Γιώργου Καλαγάνη και συνιδρυτής του Nerd Fishing ,γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημική Τεχνολογία στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.

 

Την αγάπη του για τη θάλασσα την οφείλει στην καταγωγή του αλλά και στον πατέρα του, τη ζωή του οποίου πάντα καθόριζε το υγρό στοιχείο.

 

Στη διάρκεια της καραντίνας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία του εργαστηρίου του Nerd Fishing, πλατφόρμα καινοτόμων προσπαθειών και επαναπροσδιορισμού του ψαρέματος πάντα με γνώμονα την ψυχολογία του ψαρά αλλά και την αντιμετώπιση του απέναντι στον εξοπλισμό και το οικοσύστημα.

Ο Αντώνης Μεσημέρης, αδελφικός φίλος του Γιώργου Καλαγάνη και συνιδρυτής του Nerd Fishing ,γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημική Τεχνολογία στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.

 

Την αγάπη του για τη θάλασσα την οφείλει στην καταγωγή του αλλά και στον πατέρα του, τη ζωή του οποίου πάντα καθόριζε το υγρό στοιχείο.

 

Στη διάρκεια της καραντίνας αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στη δημιουργία του εργαστηρίου του Nerd Fishing, πλατφόρμα καινοτόμων προσπαθειών και επαναπροσδιορισμού του ψαρέματος πάντα με γνώμονα την ψυχολογία του ψαρά αλλά και την αντιμετώπιση του απέναντι στον εξοπλισμό και το οικοσύστημα.