Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε δημοσιευμένα τα πιο διαδεδομένα builds του εργαστηρίου με βίντεο/φωτογραφίες όχι μόνο των τελικών προϊόντων αλλά και πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την δράση τους, τα τεχνητά που συνεργάζονται η την άποψη των κατόχων. Ο στόχος είναι, με την δική σας συνδρομή, να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με καθημερινή ενημέρωση που σίγουρα θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων και μια μεγάλη βοήθεια στην επιλογή του μελλοντικού σας καλαμιού. Πάρτε ιδέες από τις επιλογές άλλων φίλων ψαράδων και δείτε στην πράξη την αποτελεσματικότητα των καλαμιών spinning του Nerd Fishing!

Το E-shop του θα είναι σύντομα κοντά σας!